ก

แพทย์

หน้าแรกแพทย์

CBD และกีฬา: สารที่เปลี่ยนแปลงเกมในสนามกีฬาที่มีการแข่งขันสูง

คุณรู้ไหมว่า CBD และกีฬาไปด้วยกันเหมือนมือและถุงมือ? เวลามีการเปลี่ยนแปลง และทัศนคติของหน่วยงานที่ใช้สารกระตุ้นต่อ CBD ก็เช่นกัน

พูดคุยกับเรา

พูดคุยกับเรา